Systémy pro elektrovozidla

  • Funkce

    Elektrovozidlo je poháněno výhradně elektricky, takže nespaluje palivo a nevypouští za jízdy žádné CO2.

    Společně s dalším technickým pokrokem a rozšiřující se infrastrukturou s hustší sítí elektrických čerpacích stanic se vozidla poháněná elektrickou energií stanou na trhu stále rozšířenější. Jsou milníkem na cestě vymanění se ze závislosti na fosilních palivech a v budoucnosti umožní jízdu, která bude hospodárná a současně se při ní nebude vytvářet CO2.

     
     
 
 

To experience the full functionality of this website, cookies are needed. Please activate cookies and refresh your browser. After the refresh, a cookie management dialogue will be shown.

This website uses cookies for reasons of functionality, comfort, and statistics. You can change this setting at any time by clicking on “change settings”. If you consent to this use of cookies, please click “yes, I agree”.