Přímé vstřikování benzínu  Přímé vstřikování benzínu Přímé vstřikování benzínu

Přímé vstřikování benzínu

Přímé vstřikování benzínu poskytuje hospodárnou spotřebu paliva a zajišťuje nízké emise díky přesnému odměřování, přípravě a rozvodu vzduchu a paliva v průběhu každého jednotlivého cyklu spalování.

 Vstřikování benzínu do sacího kanálu  Vstřikování benzínu do sacího kanálu Vstřikování benzínu do sacího kanálu

Vstřikování benzínu do sacího kanálu

Vstřikování benzínu do potrubí vytváří směs vzduchu a paliva (mimo spalovací prostor) v sacím potrubí. Vstřikovací ventily vybírány tak, aby se zajistilo, že se do motoru vždy dostane správné množství paliva.

 Diesel  Diesel Diesel

Diesel

Dieselové systémy Bosch, jako je systém Common Rail, vytvářejí podmínky pro vynikající dodávku energie a hospodárné, čisté spalování paliva ve špičkových vznětových motorech.

 Vstřikování paliva do sacího kanálu dvojího paliva / CNG  Vstřikování paliva do sacího kanálu dvojího paliva / CNG Vstřikování paliva do sacího kanálu dvojího paliva / CNG

Vstřikování paliva do sacího kanálu dvojího paliva / CNG

Motory Bosch na dvojí palivo mohou používat benzín i stlačený zemní plyn. Při použití stlačeného zemního plynu mohou být výrazně sníženy emise CO2 a spotřeba paliva.

 Vstřikování paliva do sacího kanálu paliva FlexFuel  Vstřikování paliva do sacího kanálu paliva FlexFuel Vstřikování paliva do sacího kanálu paliva FlexFuel

Vstřikování paliva do sacího kanálu paliva FlexFuel

Systémy hnacích ústrojí Bosch s motory na palivo FlexFuel mohou používat různé směsi benzínu a etanolu – od čistého benzínu po čistý etanol.

 Systémy pro hybridní vozidla  Systémy pro hybridní vozidla Systémy pro hybridní vozidla

Systémy pro hybridní vozidla

Hybridní pohon kombinuje spalovací motor s elektromotorem. Sdílením zátěže se spalovacím motorem se dosáhne nižší spotřeby paliva a menšího množství emisí CO2 a emisí polutantů.

 Systémy pro hybridní vozidla nabíjená ze zásuvky  Systémy pro hybridní vozidla nabíjená ze zásuvky Systémy pro hybridní vozidla nabíjená ze zásuvky

Systémy pro hybridní vozidla nabíjená ze zásuvky

Hybridní vozidla jsou vybavena výkonnějším akumulátorem lithium-ion umožňujícím použití elektromotoru pro jízdy na dlouhé vzdálenosti, bez vypouštění emisí. Akumulátor může být dobíjen pomocí nabíjecí jednotky připojené přímo do elektrické zásuvky.

 Systémy pro hybridní vozidla s prodloužením jízdního dosahu  Systémy pro hybridní vozidla s prodloužením jízdního dosahu Systémy pro hybridní vozidla s prodloužením jízdního dosahu

Systémy pro hybridní vozidla s prodloužením jízdního dosahu

Elektrické vozidlo se systémem prodloužení jízdního dosahu je vybaveno ještě výkonnějším elektromotorem, takže je možné používat vozidlo v plně elektrickém režimu. V případě nutnosti je možné použít systém prodloužení dojezdu k palubnímu generování energie.

 Systémy pro elektrovozidla  Systémy pro elektrovozidla Systémy pro elektrovozidla

Systémy pro elektrovozidla

Elektrovozidlo je poháněno výhradně pomocí elektrické energie a tudíž nepoužívá žádné palivo a nevypouští za jízdy CO2. Systémy pro elektrovozidla budou v budoucnosti nabízet nepřekonatelnou kombinaci jízdy bez vypouštění CO2 a hospodárnosti.

 
 
 

To experience the full functionality of this website, cookies are needed. Please activate cookies and refresh your browser. After the refresh, a cookie management dialogue will be shown.

This website uses cookies for reasons of functionality, comfort, and statistics. You can change this setting at any time by clicking on “change settings”. If you consent to this use of cookies, please click “yes, I agree”.